Αρθογραφία, Επίκαιρη Νομοθεσία – Νομολογία

Απόφαση ΣτΕ Ε΄ 725/2023 – Μη δασικές οι φρυγανώδεις εκτάσεις

ΣτΕ Ε΄ 725/2023 Πρόεδρος: Π. Καρλή, Αντιπρόεδρος ΣτΕ Εισηγητής: Χρ. Ντουχάνης, Σύμβουλος Επικρατείας Μη δασικές οι φρυγανώδεις εκτάσεις Με την 725/2023 απόφαση του Ε’...

Uncategorized, Επίκαιρη Νομοθεσία – Νομολογία

Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2023 και 2024.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ